Deklaracja dostępności
O mieście

Propozycja porozumienia z Gminą Limanowa ws. przyjmowania dzieci z terenów Gminy Limanowa do Szkół Miejskich

Limanowa 19.08.2020r.

Pan Jan Skrzekut Wójt Gminy Limanowa data: 2.09.2020 r.

Nasz znak: OS.4424.152.2020

Szanowny Panie Wójcie

W odpowiedzi na przesłaną w dniu 28.08.2020 r. propozycję umowy, z żalem muszę stwierdzić, iż umowa ta nie jest propozycją, którą można by traktować jako długofalowe i kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z wykonywaniem przez Miasto Limanowa zadań edukacyjnych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Limanowa. Po raz kolejny proponuje Pan rozwiązanie jednorazowe dotyczące wyłącznie roku szkolnego 2020/2021. Co z kolejnymi rocznikami? Czy rodzice, mieszkańcy Pańskiej gminy mają za rok znowu się zastanawiać gdzie ich dzieci pójdą do szkoły?

Przedstawione przez Państwo obliczenia możemy traktować tylko w kategoriach humorystycznych, mają się one bowiem nijak do rzeczywistości. Np w kategorii kosztów utworzenia oddziału – w jednej szkole koszt oddziału wyliczacie na poziomie 469 498 złotych a w innej 1 074 154 – czy to jest na pewno koszt utworzenia oddziału? Jak Państwo to liczycie? Ponadto zastanawiające jest również to, w jaki sposób liczycie koszty oddziału po połączeniu i czy uwzględniacie zmniejszoną subwencję w klasach 4-8? Czy Państwa zdaniem edukacja szkolna kończy się w klasie pierwszej szkoły podstawowej i dlatego proponujecie nam wyłącznie jednorazową dotację w kwocie 53 tysięcy złotych, czyli niecałe 7 tysięcy rocznie (biorąc pod uwagę ośmioletni cykl kształcenia) na wszystkie dzieci z Gminy Limanowa uczęszczające do szkół miejskich. Dla porównania wskazać trzeba, że do jednego ucznia uczącego się np. np. w szkole nr 2 w Męcinie dokłada Pan z budżetu Gminy ponad 6 tysięcy złotych rocznie, a do ucznia szkoły na Pasierbcu ponad 3 tysiące złotych rocznie. Natomiast do wszystkich dzieci z gminy które chodzą do szkół miejskich chce Pan dopłacić 7 tysięcy złotych na rok. Ile to wyjdzie na ucznia? Trudno o komentarz, wypada tylko pogratulować poczucia humoru.

Panie Wójcie

Problem związany z kształceniem dzieci z terenu Gminy w szkołach miejskich musi być rozwiązany kompleksowo i na lata. Wiemy, że sytuacja w oświacie ustawicznie się zmienia. Dlatego proponujemy nowe podejście – przestańmy rozmawiać o kwotach. Ustalmy zasady wzajemnych rozliczeń i podpiszmy porozumienie, przede wszystkim dla dobra mieszkańców, a w szczególności dzieci.

Proponujemy następujące warunki:

1. Rozliczenie kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Limanowa na zasadzie refundacji po roku budżetowym

2. Przy rozliczeniu będą brane pod uwagę wyłącznie wydatki bieżące na prowadzenie szkół podstawowych(bez wydatków inwestycyjnych, które ponosić będzie Miasto Limanowa i bez wydatków na prowadzenie oddziałów przedszkolnych).

3. Jeżeli środków z subwencji oświatowej na uczniów szkół podstawowych i dotacji nie wystarczy na bieżące prowadzenie szkół , Gmina i Miasto dołożą z własnych budżetów tyle ilu będzie uczniów odpowiednio z Gminy i Miasta

4. W przypadku nadwyżki subwencji oświatowej na uczniów szkół podstawowych nad wydatkami bieżącymi na prowadzenie szkół Miasto Limanowa zwróci Gminie tyle ile tej nadwyżki przypada na uczniów z terenu Gminy.

5. W celu ustalenia kwot refundacji/zwrotu powołana zostanie komisja złożona z przedstawicieli Gminy i Miasta – po dwóch przedstawicieli Urzędu Gminy i Urzędu Miasta oraz po jednym przedstawicielu Rady Gminy Limanowa i Rady Miasta Limanowa

6. Komisja zweryfikuje dane o których mowa w pkt 2 do końca stycznia każdego roku.

7. Refundacja za rok ubiegły bądź zwrot środków obliczane na zasadzie określonej w pkt 2 byłyby dokonywane do 31 marca.

8. Zawarcie takiego porozumienia będzie równoczesne z rozszerzeniem obwodów szkolnych szkół miejskich do stanu z roku 2015.

9. Porozumienie byłoby zawarte na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia jak w poprzedniej naszej propozycji

Panie Wójcie

To propozycja prosta, racjonalna i wychodząca naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Rozszerzenie obwodów szkolnych zakończy okres niepewności i da rodzicom gwarancję, iż ich dzieci będą mogły uczęszczać do szkół miejskich. Jest to też propozycja sprawiedliwa – jeżeli po weryfikacji wydatków bieżących okaże się, że udało się wypracować nadwyżkę, przypadnie ona zarówno Gminie jak i Miastu. Ewentualna strata będzie dzielona tak samo.

Myślę, że skoro zarówno Pan jak i ja chcemy porozumienia, przyjęcie powyższych zasad umożliwi jego szybkie zawarcie.

Z poważaniem

Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa

Wróć do góry