Deklaracja dostępności
O mieście

Ogłoszenie Gminnego Biura Spisowego

Gminne Biuro Spisowe w Mieście Limanowa informuje, iż jeśli mają Państwo pytania dotyczące spisu rolnego zachęcamy do kontaktu z infolinią pod numerem telefonu:

22 279-99-99 (od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 20:00).

Ponadto informujemy, iż na czas realizacji Powszechnego Spisu Rolnego, czyli w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku, Gminne Biuro Spisowe pełni dyżury w celach informacyjnych i interwencyjnych.

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr telefonu 18 33 72 054, wewnętrzny 137, 143 lub 165 w godzinach pracy urzędu:

– poniedziałek od 730 do 1700,

– wtorek od 730 do 1530,

– środa od 730 do 1530,

– czwartek od 730 do 1530,

– piątek od 730 do 1400.

Po godzinach pracy urzędu w dni robocze do godziny 20:00 można kontaktować się pod numerami telefonów: 509 644 467, 508 114 407, 502 503 189.

Jednocześnie informujemy, że w Urzędzie Miasta Limanowa zostało przygotowane stanowisko komputerowe – Gminny Punkt Spisowy przeznaczony dla rolników z naszego miasta, celem dokonania samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

W trakcie wizyty w Urzędzie należy pamiętać o zachowaniu środków ostrożności:
– obowiązku stałego zakrywania ust oraz nosa zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia,
– zachowaniu bezpiecznej odległości między osobami (min.1,5 m).

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

Marek Matras
Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego

w Mieście Limanowa

Wróć do góry