Deklaracja dostępności
O mieście

Burmistrz Miasta podpisał umowę z Andrzejem Dudą

Galeria

Po zastosowaniu procedury przetargowej, Miasto Limanowa podpisało umowę na budowę centrum przesiadkowego z przedstawicielami konsorcjum firm: Przedsiębiorstwami Robót Inżynieryjnych „Beskid” G.A Duda Sp.j. o „Duda” Grażyna Duda z siedziba w Mszanie Dolnej.

Dwupoziomowe centrum przesiadkowe – tzw. dworzec autobusowy powstanie w ramach projektu ”Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej”. Koszt wyniesie 1 623 000 zł brutto, przy dofinansowaniu 929 000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO, WM), Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski- spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowana powierzchnia zabudowy to blisko 168 m2, łączna kubatura 1347 m3, a powierzchnia użytkowa 260 m2. Kształt budynku będzie nieregularny, otwarty z przeszkloną elewacją na plac manewrowy i stanowiska autobusowe. Wewnątrz budynku znajdą się: hol, poczekalnia, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, pomieszczenia techniczne, pokój zabaw dla dzieci, bar z zapleczem i toalety. Wszystkie pomieszczenia dostępne będą dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z umową termin zakończenia robót przewidziany jest na luty 2022 roku.

Wróć do góry