Deklaracja dostępności
Kultura

Zloty Jubileusz Consonans

Galeria

17 września zespół wokalno-instrumentalny ,,Consonans’’, działający od 1970 r. przy Zespole Szkół nr 1, obchodził 50-lecie swojego istnienia. Jego założycielem był prof. Ludwik Mordarski Honorowy Obywatel Miasta Limanowa. Z tej okazji Rada Miasta przyznała Zespołowi „Consonans” tytuł i medal „Za zasługi dla Miasta Limanowa”.

Obchody ,,złotego jubileuszu’’, z uwagi na obostrzenia wynikające z trwającej epidemii, miały kameralny charakter. Uroczystość została zorganizowana w kościele parafialnym w Limanowej-Sowlinach. Mszy św. przewodniczył ks. bp Mirosław Gucwa, koncelebrowali ją także proboszcz miejscowej parafii ks. Mariusz Żaba i ks. Kazimierz Matusik. W czasie homilii biskup podkreślał znaczenie muzyki i śpiewu w kontekście duchowego rozwoju człowieka, odwołując się do swoich doświadczeń z pracy misyjnej. Przywołał również postać założyciela zespołu, prof. Ludwika Mordarskiego oraz podkreślił wpływ ,,Consonansu” na rozwój muzyki w mieście Limanowa, powiecie limanowskim i całym województwie małopolskim.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali katechetycznej na parterze kościoła. Zgromadzeni goście wszyscy wysłuchali koncertu dr Jadwigi Postrożnej. Wykonała ona arię ,,Azucena” z opery ,,Trubadur’’ Giuseppe Verdiego oraz arię ,,Habanera” z opery ,,Carmen” Bizeta.
Uroczystość prowadził Wiesław Dutka, jeden z pierwszych członków zespołu. Wśród zaproszonych gości byli: Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska, Radny Województwa Małopolskiego i Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Wojciech Włodarczyk, Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz,oraz wójtowie: Jan Skrzekut (gmina Limanowa), Paweł Ptaszek (gmina Tymbark) i Bogdan Łuczkowski (gmina Łukowica).
Kolejno głos zabrał opiekun ,,Consonansu”, Leszek Mordarski, który przedstawił dokonania zespołu na przestrzeni 50 lat. Zaprezentował również książkę, która jest kontynuacją wydawnictwa z roku 2015, przedstawiającego historię zespołu.

„Grupa ta jest ewenementem w skali naszego kraju, bowiem istnienie nieprzerwanie tak długo zespołu szkolnego jest zjawiskiem niezwykle rzadkim – podkreślił. – Z zespołu wyszło wielu wspaniałych artystów scen polskich. Niektórzy zmienili swój wybrany i zostali zawodowymi muzykami czy aktorami. Być może wpłynęło na ich decyzję uczestnictwo w ,,Consonansie”? Gdyby tak było, to dla mnie jako nauczyciela, byłaby to ogromna satysfakcja i spełnienie w tym zawodzie. Odchodząc na emeryturę po 42 latach pracy, zostawiam zespół w dobrym stanie i zapewniam, że zachowam was w swojej pamięci i sercu” – tymi słowami Leszek Mordarski pożegnał się z ,,Consonansem”.

Następnie głos zabrała Joanna Rudek – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej, która podkreślała jak ważnym dla istnienia szkoły przez te wszystkie lata był zespół ,,Consonans”, dbający o oprawę wszystkich uroczystości szkolnych, a także reprezentujący limanowską placówkę na konkursach i przeglądach.

Ważnym elementem uroczystości było wręczenie najbardziej zasłużonym medali i odznaczeń.
Zespół ,,Consonans”otrzymał następujące nagrody:

• od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, medal Zasłużony Kulturze „GLORIA ARTIS” (Chwała Sztuce),
• od Zarządu Powiatu Limanowskiego statuetkę „Za zasługi dla Powiatu Limanowskiego”,
• od Rady Miasta Limanowa wyróżnienie „Za zasługi dla Miasta Limanowa”.

Wręczono także nagrody indywidualne:
• od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego medal „Za zasługi dla Kultury Polskiej” otrzymali dr Jadwiga Postrożna oraz dr hab Józef Szymon Wroński,
• od Prezydenta RP ,,Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości” otrzymał Leszek Mordarski,
• Medal ,,Polonia Minor’’ od Marszałka Województwa Małopolskiego otrzymali: Bogdan Drzyzga, Wiesław Dutka, Urszula Matusik, Lucyna Pajor, Joanna Rudek, Andrzej Stanisz oraz Halina i Artur Zapałowie.

Po oficjalnej części, w kuluarach członkowie zespołu wymieniali się wspomnieniami i refleksjami związanymi z półwieczem działalności ,,Consonansu”.

50 lat zespołu ,,Consonans” – „Z gitarą i mikrofonem…”

Bogata historia zespołu ,,Consonans” rozpoczęła się w 1970 roku w Limanowej, w którym z inicjatywy ówczesnego dyrektora Liceum Ekonomicznego prof. Adama Biedronia powstał w obecnym Zespole Szkół Nr 1 instrumentalno – wokalny zespół noszący nazwę “Decybele”. Był to kwartet instrumentalny – z czasem rozwinięty o chórek żeński. Założycielem grupy był nauczyciel muzyki prof. Ludwik Mordarski. Pierwszymi członkami „Decybeli” byli: Bolesław Biedroń, Stanisław Golonka, Bogdan Wielkiewicz, Leszek Mordarski, Bożena Kudynowska, Sabina Dyrek, Zofia Ryś, Maria Leśniak i Maria Stanisz, do których po roku dołączyli bracia – Andrzej i Wojciech Stanisz oraz Władysław Szewczyk. W 1975 r. zespołu zmienił nazwę na “Consonans”, pod która działa do dziś. Z biegiem czasu brzmienie „Consonansu” zmieniało się, w miarę wprowadzania nowych instrumentów. Dziś, oprócz najpopularniejszego gitarowego składu, można usłyszeć zestaw akustyczny, mini big-band czy regionalna kapelę lachów limanowskich. Od 1989 roku “Consonans” znajduje się pod opieką nauczyciela muzyki i wiedzy o kulturze mgr Leszka Mordarskiego – jednego z pierwszych jego członków, syna założyciela grupy. Warto podkreślić, że obecnie działający w Zespole Szkól Nr 1 zespół instrumentalno – wokalny “Consonans” jest w kolejności, czwartym po orkiestrze “Echo Podhala”, Chórze Kościelnym i Regionalnym Zespole Pieśni i Tańca “Limanowianie”, zespołem funkcjonującym nieprzerwanie od 1970 roku na terenie miasta Limanowa.

tekst: strona internetowa ZS Nr 1
foto: TV28

Wróć do góry