Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Komunikaty Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.08.2020

W związku z decyzją Wojewody Małopolskiego czasowo zostaje zawieszona działalność Dziennego Domu Senior-Wigor w Limanowej ul. Spacerowa 8 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej ul. Kilińskego 11.

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 24 sierpnia 2020 r.

W związku z Decyzją Nr 117/2020 (Poleceniem Nr 47/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. czasowo zawieszam działalność, w dniach od dnia 24 sierpnia 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r. Dziennego Domu Senior-Wigor w Limanowej ul. Spacerowa 8.

Z-ca Burmistrza Miasta Limanowa

Wacław Zoń

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 24.08.2020r.

W związku z Decyzją Nr 117/2020 (Poleceniem Nr 47/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. czasowo zawieszam działalność, w dniach od dnia 24 sierpnia 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej ul. Kilińskiego 11.

Z-ca Burmistrza Miasta Limanowa

Wacław Zoń

Wróć do góry