Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zebranie Osiedla Słonecznego

Zarząd Osiedla SŁONECZNE, zaprasza mieszkańców na ogólne zebranie w dniu 6 sierpnia 2020 r. o godz. 17 00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul.
M. Konopnickiej.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Podział środków finansowych będących do dyspozycji osiedla na 2020 r.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie zebrania.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Mieczysław Ślazyk

Wróć do góry