Deklaracja dostępności
O mieście

Porozumienie z GDDKiA w sprawie budowy ronda

W dniu 22 lipca Miasto Limanowa podpisało Porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na przekazanie ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 28 w Limanowej w związku z realizacją zadania polegającego na wykonaniu przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z ulicami: Kopernika i Kolejowej.


Miasto Limanowa ze swojej strony sporządziło dokumentację wstępną realizacji przedsięwzięcia tj. projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskało pozwolenie na budowę. Koszty realizacji robót budowlanych oraz koszty nadzoru inwestycyjnego będą finansowane w całości przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Głównym celem planowanej inwestycji jest poporawa istniejących warunków ruchu, w tym poprawa płynności głównego potoku ruchu na drodze krajowej nr 28, a także poprawa bezpieczeństwa na wlotach podporządkowanych skrzyżowania DK 28 z ulicami Kopernika i Kolejową. W tej chwili prace są na etapie ogłaszania przetargu przez Miasto Limanowa.

W załączniku poniżej prezentujemy projekt przebudowy istniejącego skrzyżowania.

Pliki do pobrania

Wróć do góry