Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zebranie osiedla Łososińskiego

Zarząd Osiedla Łososińskiego zaprasza mieszkańców na ogólne zebranie w dniu 20 lipca 2020 r. o godz. 17 00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Łososińskiej.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Podział środków finansowych będących do dyspozycji osiedla na 2020 r.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie zebrania.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
/-/ Marcin Gołuszka

Wróć do góry