Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Rewitalizacja parku – postęp prac

Kontynuowane są prace rewitalizacyjne w Parku Miejskim. Na tym etapie zakończono budowę obiektu wielofunkcyjnego przy ul. Z. Augusta, stanowiącego zaplecze sanitarne oraz wypożyczalnię rowerowo-rolkową. W najbliższych dniach zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.


Kontynuowane są roboty ziemne ciągów ścieżki pieszo rowerowej i rozpoczęto budowę mostków nad potokiem Jabłonieckim i tarasowych zejść do potoku. Ponadto ukończono budowę dwóch altan sensorycznych.

Równocześnie tworzona jest strefa rekreacyjna tj. plac zabaw, siłownia, psi park, pumptrack. Ukończono roboty małej architektury związanej z wybudowaniem altan sensorycznej i edukacyjnej. Nadal prowadzone są roboty ziemne związane z kształtowaniem terenu pod nasadzenia krzewów i drzew, budowy tarasów widokowych, ścieżki do obserwacji przyrody. Tworzone są ścieżki (aleje) prowadzące do miejsc różnorodności przyrodniczej.

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć.

Galeria

Wróć do góry