Deklaracja dostępności
O mieście

Raport o stanie miasta za rok 2019

Raport o stanie Miasta Limanowa za 2019 rok jest już dostępny. Powstał on zgodnie z wymogami art. 28 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 j.t., ze zm.)


Treść raportu o stanie miasta za rok poprzedni obejmuje informacje o zadaniach, jakie zostały zrealizowane przez samorząd, a także cele i rezultaty wszelkich działań oraz weryfikuje dotychczasowe zamierzenia i plany. 98-stronicowy raport można pobrać poniżej, jest również dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Pliki do pobrania

Wróć do góry