Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 12.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 63 obr 7 m. Limanowa o pow. 20 m2 pod garaż. Oddanie w dzierżawę na rzecz właściciela garażu.

Informacja

Burmistrz Miasta Limanowa, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 17.06.2020 roku do dnia 08.07.2020 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 63 obr 7 m. Limanowa z przeznaczeniem pod garaż. Oddanie w dzierżawę następuje na rzecz właściciela garażu.

Pliki do pobrania

Wróć do góry