Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Głosowanie korespondencyjne – druga tura wyborów

Z upoważnienia Dyrektora Delegatury KBW w Nowym Sączu informujemy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych… w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju podlega zgłoszeniu.

Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.

konsulowi (w przypadku głosownia za granicą), najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r.

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.

Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Pliki do pobrania

Wróć do góry