Deklaracja dostępności
O mieście

30 – lecie polskiej samorządności

W tym roku przypada 30-lecie samorządności. Jubileusz, który upamiętnia wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. To właśnie w 1990 roku doszło do odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.


Było to możliwe dzięki uchwaleniu przez sejm kontraktowy 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym. Przywrócono wtedy rady miast i gmin oraz urząd burmistrza i wójta.27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe. Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory do samorządu terytorialnego w III RP, wybierano wtedy skład 2383 rad gmin, na terenie całego kraju.


LIMANOWSKA SAMORZĄDNOŚĆ


W okres III Rzeczpospolitej Limanowa weszła jako jednostka miasto – gmina. Pierwsza Rada Miasta Limanowej musiała uporać się z wieloma zadaniami i trudnościami jakie wiązały się z przejściem z komunizmu do demokracji. 1 stycznia 1992 r. w miejsce jednostki samorządu terytorialnego miasta – gminy Limanowa, na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Jana Krzysztofa Bieleckiego, z dnia 26 września 1991 r.  jako dwa odrębne samorządy powstały: Miasto Limanowa i Gmina Limanowa. I tak burmistrzami Miasta Limanowa w okresie od 1990 do chwili obecnej byli: Bronisław Dutka, Marek Juszczak (kilka tygodni sprawowania władzy), Grzegorz Biedroń, Roman Duchnik, Leszek Woźniak, Marek Czeczótka, Władysław Bieda.

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


Sejm RP w 2000 roku, na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego, ustanowił Dzień Samorządu Terytorialnego. Data obchodów to oczywiście 27 maja. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiając święto samorządu terytorialnego, wyraził uznanie i szacunek wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania i działalności. Jest to całkiem pokaźne grono: radni, wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie i marszałkowie, pracownicy samorządowi, członkowie związków i stowarzyszeń samorządowych.

Wszystkim zaangażowanym w proces tworzenia życia limanowskiej społeczności lokalnej, składamy życzenia pomyślności, satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań samorządowych, dziękując za trud i poświęcenie na rzecz rozwoju naszej „małej Ojczyzny”.

Wróć do góry