Deklaracja dostępności
O mieście

Przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości na terenie Miasta Limanowa

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, Burmistrz Miasta przygotował uchwały, umożliwiające przedsiębiorcom pomoc. Rada Miasta Limanowa na sesji 27 kwietnia br. podjęła uchwałę nr XXV.162.20 w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.


Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani skorzystaniem z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Limanowa, powinni najpóźniej do końca czerwca złożyć określony w uchwale wniosek. Formularz wniosku do pobrania pod artykułem.

Na chwilę obecną regulacje prawne uchwalone przez Sejm, dotyczące ograniczenia skutków COVID-19 zawierają szereg możliwości dotyczących różnych form pomocy dla przedsiębiorców, których przychody zostały ograniczone z powodu pandemii. Burmistrz Miasta Limanowa rozumie, iż obecna sytuacja wielu przedsiębiorców nie jest łatwa, lecz wsparcie dla przedsiębiorców rozpoczynamy od możliwości ubiegania się o odroczenie płatności. Uzyskanie odroczenia nie zamyka drogi do starania się w przyszłości o umorzenie jeżeli sytuacja w działalności gospodarczej nie będzie ulegać poprawie.  Obecnie nie możemy od razu stosować umorzeń, gdyż COVID-19 równie negatywnie wpływa na dochody przedsiębiorców jak i na dochody miasta. Miasto musi na bieżąco pokrywać koszty edukacji w szkołach i przedszkolach, utrzymania obiektów miejskich, koszty związane z bezpieczeństwem itp. a środki na to pochodzą  między innymi z podatku od nieruchomości. Obecnie wprowadzamy różne zmiany np. wygaszanie oświetlenia ulicznego po godzinie 24, aby powstały oszczędności w wydatkach. Jeżeli powstaną oszczędności to wytworzy się możliwość rezygnacji z części dochodów i tym samym będziemy mogli przedsiębiorcom z najtrudniejszą sytuacją dokonać  częściowych umorzeń. W chwili obecnej Miasto Limanowa nie przewiduje generalnego zwolnienia podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości.

Pliki do pobrania

Wróć do góry