Deklaracja dostępności
O mieście

455. rocznica nadania Limanowej praw miejskich

W 2020 roku przypada wiele ważnych okrągłych rocznic związanych z historią Polski. Przede wszystkim jest to rocznica 100-lecia Bitwy Warszawskiej, rocznica urodzin św. Jana Pawła II, rocznica Wyprawy Kijowskiej, rocznica porozumień sierpniowych i powstania Solidarności. Ponadto Koronacja Władysława Łokietka – odnowienia Królestwa Polskiego w 1320 roku, 190 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, czy też 80. rocznica bitwy o Anglię, w której zanotowano decydujący udział polskich lotników. Do powyższego spisu trzeba dołączyć 455. rocznicę nadania Limanowej praw miejskich przez króla Zygmunta Augusta.

(…) My Zygmunt z Łaski Bożej Król Polski (…) za pewną wiedzą naszą i przyzwoleniem senatorów naszych (…), szlachetnemu Stanisławowi Jordanowi z Zakliczyna (…) zgadzamy się i dopuszczamy, aby mógł we wsi krakowskiej położonym,  miasto o nazwie Ilmanowa umieścić, założyć i wznieść tak by trwało po wsze czasy (…)


Te pamiętne słowa z 1565 roku dały początek powstaniu miasta Limanowa, miasta którego piękno i świetność promieniujące na przestrzeni dziejów, znajdują odbicie w teraźniejszości, może nie tak spektakularnej, ale świadomej własnej tożsamości, dziedzictwa kulturowego, a jednocześnie interesującej, pełnej pomysłowości, ambicji i wrażliwości.
Nadany przez Króla Zygmunta Augusta dokument lokacyjny w 1565 roku wiele zmieniał w życiu mieszkańców. Był to obszerny przywilej handlowy i samorządowy. Odtąd Limanowa stała się ośrodkiem funkcjonującym według nowej formy ustrojowej. Lokacja była więc ważnym etapem na drodze do ukształtowania się Limanowej w sprawny, znaczący i nowoczesny organizm miejski.


Od nadania praw miejskich upłynęło wiele lat, a życie toczy się dalej –  przędąc nić historii. Analiza dziejów pokazuje nam, że historia Limanowej jest historią bardzo bogatą.
Limanowa to 455 lat tradycji i historii, to czasy świetności i upadków, lata dobre i mądre, a także lata w których wojny i walki odcisnęły piętno w dziejach miasta i jego mieszkańców. Te wszystkie wydarzenia składają się na bogactwo Limanowej, jej wielokulturowość i obecny charakter.
Jedno jest pewne, że historię miasta tworzyli przede wszystkim mieszkańcy. I cechą historyczną tego miasta jest fakt, że miasto miało szczęście do wspaniałych obywateli.  Całokształt ich osiągnięć jest budujący i ogromnie zobowiązujący dla aktualnego pokolenia.
Dumni z naszych przodków, bogaci ich mądrością z ufnością spoglądamy w przyszłość. Jesteśmy świadomi tego, że my również  tworzymy historię.

foto: Archiwum Urzędu Miasta Limanowa

Galeria

Wróć do góry