Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Polecenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.04.2020 r.

W związku z Poleceniem Nr 21/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3


P O L E C A M

zawieszenie  sprawowania opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3  realizowanej przez dziennych opiekunów  zatrudnionych przez inne podmioty niż  jednostki  organizacyjne 
i instytucje podległe Miastu Limanowa,

oraz

zawieszenie sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  realizowanej przez dziennych opiekunów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu i obowiązuje do odwołania.Burmistrz Miasta Limanowa
Władysław Bieda  

Wróć do góry