Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 163/33 obr 1 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 163/33 obr 1 m. Limanowa zakończył się wynikiem pozytywnym

Ogłoszenie

            Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

            Na dzień 26 marca 2020 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki ewid. nr 163/33 obr 1 m. Limanowa położonej przy ul. Drzewnej w Limanowej, stanowiącej własność Miasta Limanowa, objętej KW NS1L/00033740/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosiła 271 000,00 zł (kwota zawiera doliczony podatek VAT).

            Zostało wpłacone 1 wadium w terminie określonym w treści ogłoszenia o przetargu.

Do przetargu na nabycie przedmiotowej nieruchomości dopuszczono jednego oferenta. Na przetarg stawił się jeden oferent.

Najwyższa cena uzyskana w przetargu za sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki ewid nr 163/33 obr 1 m. Limanowa wyniosła 273 710,00 złotych a nabywcą został Pan Jan Wardęga prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo- Handlowo- Usługowe Salon Meblowy „Top- Cezar” Jan Wardęga.

Niniejsze wywieszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 03.04.2020 r. do dnia 10.04.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa

mgr inż. Władysław Bieda

Wróć do góry