Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Komunikat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Limanowej.


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Limanowej, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i koniecznością zawieszenia działań prewencyjnych (szkoleń, konkursów, itp.) wiążących się z bezpośrednim udziałem rolników i członków ich rodzin, zachęca do korzystania z materiałów popularyzatorskich znajdujących się na stronie internetowej i FB Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, m.in. kursu elearningowego dla dzieci, filmów, broszur, ulotek i plakatów prewencyjnych, a także do zapoznania się z materiałami dotyczącymi Kampanii Prewencyjnych KRUS i samodzielnego identyfikowania zagrożeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych w oparciu o listy kontrolne dostępne na stronie internetowej Kasy, co pozwoli na podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych zagrożeń.

Wróć do góry