Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Informacja dot. realizacji zadań w zakresie profilaktyki

Poniżej zamieszczone zostały materiały i niezbędne informacje dotyczące zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie pandemii na terenie miasta Limanowa.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Limanowej oferuje darmową pomoc ofiarom przemocy alkoholowej oraz osobom uzależnionym od alkoholu przez kontakt telefoniczny i rozmowy on-line.
Punkt Konsultacyjny:
tel.602 619 668
poniedziałek: 15:30 -20:30
środa: 7:00 -12:00


Ponadto na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, która prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy 800 12 00 02. Działa także poradnia e- mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Ponadto, w poniedziałki w godz. 13:00 – 15:00 można także skontaktować się
z psychologiem korzystając z komunikatora SKYPE (pogotowie.niebieska.linia).

Natomiast w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej oferowana jest nieodpłatna pomoc psychologiczna w postaci wsparcia on-line lub telefonicznego. Pomoc ta będzie udzielana  po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą zainteresowaną.
Zgłoszenia można dokonywać pod numerem tel.18 3371-310 wew. 34
lub mailem na adres: mopsl-wa@pro.onet.pl.
Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień  „PROMEDICUM”
ul. Kościuszki 15
tel. 18 337 42 01


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskało z Komendy Głównej Policji informację o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).

Wróć do góry