Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zawieszenie realizacji programu dot. azbestu

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w kraju oraz podejmowanymi działaniami wprowadzającymi zaostrzenia w ograniczeniach wynikających ze stanu epidemii, Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że zawiesza na czas do odwołania realizację programu pn.: „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Miasta Limanowa”.


Jednocześnie zwraca się z prośbą do mieszkańców o właściwe zabezpieczenie już zgromadzonego i przygotowanego do odbioru odpadu w ten sposób, by zapobiec negatywnemu oddziaływania na otoczenie (np. przez ofoliowanie odpadu).

O terminie wznowienia akcji, mieszkańcy zostaną powiadomieni drogą internetową, poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa, a także kontaktując się z Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska tut. Urzędu    tel. 18 337 20 54 wew. 170.

Za utrudnienia związane z usunięciem odpadu zawierającego azbest – przepraszamy.

Limanowa, dnia 26.03.2020 r.

Wróć do góry