Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Wystawa prac wykładowców i studentów pt. „Spojrzenia”

Wystawa prezentuje prace wykładowców i studentów II roku Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych sądeckiej PWSZ Nowym Sączu. Na wystawie zobaczyć można prace studentów z zakresu malarstwa i struktur wizualnych, które powstały pod kierunkiem dr hab. Iwony Bugajskiej-Bigos, prof. PWSZ, prace z grafiki powstałe pod kierunkiem prof. Krzysztofa Tomalskiego oraz mgr Agaty Rolki, a także z liternictwa.


Wystawa „Spojrzenia” zawiera różnorodne kreacje artystyczne, bogate pod kątem formalno-treściowym, przedstawiające rozwój artystyczny studentów, coraz odważniejsze rozwiązania ideowe i technologiczne. Na uwagę zasługują także umieszczone na wystawie komentarze studentów, którymi opatrzone są ich tegoroczne cykle malarskie, pokazujące proces myślenia i indywidualny zamiar  artystyczny.

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych istnieje w PWSZ w Nowym Sączu od 2007 roku, obecnie kształci studentów w ramach zajęć specjalizacyjnych: Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią (dając także unikatową możliwość zdobycia przygotowania pedagogicznego). Kształcenie obejmuje liczne zajęcia kierunkowe z zakresu sztuk wizualnych, a także szeroką gamę zajęć związanych z grafiką projektową i fotografią (np. infografika, folk design, komunikacja wizualna, komputerowe programy graficzne, fotografia studyjna, użytkowa, kreacyjna, reportażowa itp.).

Wykładowcy:
dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. PWSZ (kurator wystawy), prof. Krzysztof Tomalski, mgr Agata Rolka)

Studenci:
A. Szczepaniak, Jolanta Migacz, Kamila Judka, B. Gajewska, Joanna Grzesik, Kamila Waśko, Ewa Król, Jowita Żytkowicz, Dominika Krawczyk


Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej

Wróć do góry