Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Uwaga! Zaostrzone zasady bezpieczeństwa

Przypominamy, że Rząd RP wprowadził wczoraj nowe, zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Bądźcie ostrożni.


Wprowadzone jest ograniczenie przemieszczania się – nowe przepisy zakazują wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z członkami najbliższej rodziny, a także z osobami, z którymi pozostajesz w stałym pożyciu.

Wciąż działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy. Wyłączone są z niej jedynie osoby, które podróżują w związku z pracą lub służbą.

Wprowadzone są ograniczenia liczby pasażerów w transporcie zbiorowym.

W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe ograniczenia, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Galeria

Wróć do góry