Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.02.2020 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.02.2020 r. dotyczące wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy oddania w dzierżawę części działki 406 obr 6 m. Limanowa o pow. 26 m2 z przeznaczeniem pod polepszenie zagospodarowania działki siedliskowej nr 409 obr. 6 m. Limanowa

Informacja

Burmistrz Miasta Limanowa, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 09.03.2020 roku do dnia 30.03.2020 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 406 obr 6 m. Limanowa o pow. 26 m2 z przeznaczeniem pod polepszenie zagospodarowania działki siedliskowej nr 409 obr 6 m. Limanowa. Oddanie w dzierżawę następuje na rzecz wnioskodawcy.

Pliki do pobrania

Wróć do góry