Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa dot. profilu zaufanego i CEIDG

Limanowa, dnia 24 marca 2020 r.


Na podstawie § 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) informuję, że od dnia 24 marca 2020 r. do odwołania w Urzędzie Miasta Limanowa nie będzie można:

– potwierdzić profilu zaufanego,

– załatwić spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej.

Wróć do góry