Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Badania ankietowe przez telefon

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, informuję, że ankieterzy statystyczni Urzędu Statystycznego w Krakowie nie odwiedzają mieszkań wylosowanych do badań ankietowych do odwołania. Badania ankietowe są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.


Statystyka Publiczna, w trybie ciągłym jest zobowiązana do pozyskiwania danych niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji, dlatego dane  uzyskiwane od naszych Respondentów są niezwykle ważne.  W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z badaniami lub w celu weryfikacji ankietera statystycznego prosimy o kontakt mailowy z Urzędem Statystycznym w Krakowie.

• Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD)
e-mail: D.Wlodarczyk@stat.gov.pl  
• Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
e-mail: I.Filipowska@stat.gov.pl  
• Kondycja gospodarstw domowych (KGD)
e-mail: D.Wlodarczyk@stat.gov.pl  
• Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10)
e-mail: B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl  
• Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ)
e-mail: B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl  
•Notowanie Cen Detalicznych (C02)
e-mail: K.Gebka@stat.gov.pl  

Tożsamość ankieterów z województwa małopolskiego można potwierdzić:
– pocztą elektroniczną: pod adresem J. Klimont@stat.gov.pl
– telefonicznie:  pod numerem lub +48 695 256 281

Dziękując Państwu za dotychczasowe wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla realizowanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie badań, zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy/Miasta informacji dotyczących czasowej zmiany organizacji pozyskiwania danych przez statystykę publiczną.DYREKTOR
Agnieszka Szlubowska

Wróć do góry