Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Lokalna Grupa Działania zachęca do składania wniosków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje mieszkańców powiatu Limanowskiego o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące:


1. Przedsięwzięcie 1.1.7 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje;
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  500 000,00  zł.
Wysokość premii na jedną operację wynosi  100 000,00 zł.
Intensywność pomocy wynosi: 100%

2. Przedsięwzięcie 1.1.10 Szlaki tematyczne Beskidu Wyspowego
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 180 000,00 zł.
Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia:
• Osoby fizyczne,
• Osoby prawne,
– z wyłączeniem osób fizycznych i podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy prowadzenia działalności gospodarczej

Intensywność pomocy na jedną operację wynosi:
• do 100% kosztów kwalifikowanych – w  przypadku:
– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
• do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Wnioski można składać w biurze LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” ul. Piłsudskiego 20 od 24.02.2020 do 10.03.2020 r. w godzinach pracy biura LGD od poniedziałku do piątku.  Zachęcamy wszystkie  osoby zainteresowane do konsultowania swoich projektów z pracownikiem biura LGD, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy. Wszelkie informacje znajdują się w ogłoszeniach o naborach oraz w biurze LGD. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD.

1. 
https://www.lgdlimanowa.eu/pl/nwsm/298/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-1-2020
2. 
https://www.lgdlimanowa.eu/pl/nwsm/299/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-2-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
tel. 787-917-005
https://www.lgdlimanowa.eu/

Wróć do góry