Deklaracja dostępności
O mieście

Zmarł JÓZEF LEŚNIAK – zasłużony dla Miasta Limanowa

Józef Leśniak – kombatant, Porucznik Armii Krajowej, długoletni pracownik Politechniki Wrocławskiej, Starszy Asystent Naukowo-Inżynieryjno-Techniczny.

Od czerwca 1943 r. do 19 stycznia 1945 r. działał w Ruchu Oporu. W roku 2003 został mianowany przez Ministra Obrony Narodowej na Porucznika. Otrzymał honorowy tytuł „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość”. Czynnie działał w Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Limanowej. Działacz NZSS „Solidarność”. Aktywnie uczestniczył w uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie miasta Limanowa, a także był stałym odbiorcą i uczestnikiem sesji Rady Miasta.

Józef Leśniak przez 37 lat był pracownikiem naukowo-techniczno-badawczym Politechniki Wrocławskiej. W swojej działalności zawodowej zajmował się konstrukcją i budową aparatury naukowo-badawczej oraz dydaktycznej, był twórcą unikalnych urządzeń i aparatów, w tym wielu typów kamer rentgenowskich do badań strukturalnych, pieców rurowych i próżniowych, zbudował wiele typów elektromagnesów wraz z oprzyrządowaniem kontrolno-pomiarowym. Warto podkreślić, że jego unikalne rozwiązania i pomysły znalazły uznanie i zastosowanie nie tylko w Polsce, ale i Rosji, Ameryce, Kanadzie i Wietnamie. Pan Józef Leśniak był zasłużonym pracownikiem Wrocławskiego ośrodka naukowego, ponieważ wykorzystując dzieła Jego rąk, bardzo wiele osób doktoryzowało się, a szereg z nich uzyskało habilitacje.

Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi dla Szkolnictwa Wyższego w Polsce (1976 r.). Wielokrotnie otrzymywał Nagrody i Wyróżnienia Rektora Politechniki Wrocławskiej.

Józef Leśniak poprzez swoją działalność w Ruchu Oporu, a następnie w Organizacjach Kombatanckich i NSZZ Solidarność, włożył wielki wysiłek dla Wolnej i Niepodległej Rzeczypospolitej, dając tym wyraz patriotycznej postawy Limanowianina. Pracując w Limanowej i poza Limanową zawsze promował i rozsławiał Miasto Limanową i Ziemię Limanowską. Rada Miasta Limanowa 25 czerwca 2013 r. przyznała Józefowi Leśniakowi tytuł i medal „Za zasługi dla Miasta Limanowa”.

Cześć Jego pamięci!

Galeria

Wróć do góry