Deklaracja dostępności
Turystyka i Sport

„Limanowskie Kapliczki” – Kaplica Łaski

Kaplica Łaski znajduje się w mieście Limanowa przy ulicy Matki Boskiej Bolesnej. Jej historia sięga XVI wieku, kiedy przywieziono do wsi Mordarka (obecnie Limanowa) Cudowną Figurę Matki Bożej Bolesnej i umieszczono ją na lipie rosnącej obok obecnej kaplicy do dnia dzisiejszego. Następnie przeniesiono figurę do wybudowanej dla niej drewnianej kapliczki. 18 sierpnia 1668 roku biskup Mikołaj Oborski konsekrował kaplicę, co było dowodem na to, że przybywało tu coraz więcej pielgrzymów doznających licznych łask.

Znakiem miejsca łaski jest cudowne źródełko, które wytrysnęło poniżej miejsca, na którym stoi kaplica. Woda ta ma moc uzdrawiania, szczególnie w chorobach oczu. Przez cały rok przybywają do niego pielgrzymi z całej Polski. W archiwum Sanktuarium Limanowskiego znajduje się Księga Łask z udokumentowanymi cudami związanymi także z wodą z tego właśnie źródła. Najbardziej znane uzdrowienia mają związek z oczami. Co roku w pierwszą niedzielę po 22 września udaje się procesja z Bazyliki do Kaplicy Łask ulicą Matki Bożej Bolesnej. W XVIII wieku powstał spór między Kościołem a właścicielem kaplicy, który zakończył się przeniesieniem Figury Matki Bożej Bolesnej w 1753 roku do Kościoła Limanowskiego. Obecna kaplica jest murowana z kamienia i znajduje się już w granicach miasta Limanowa. Wybudowana została na przełomie XVIII/XIX wieku, w której umieszczono barokową kopię Piety Limanowskiej. Wewnątrz na ścianach namalowano w obrazach historię dziewczyny służącej we dworze z rozbitym dzbanem oraz podanie o powodzi, podczas której woda uniosła trumnę ze zwłokami dziedziczki heretyczki, zaniedbującej kaplicę.

Budowla owiana jest licznymi legendami. Obok kaplicy można zobaczyć resztki potężnej 300-letniej lipy. W pobliżu zachowały się jeszcze pozostałości zabytkowego dworku mordarskiego, spalonego w 1945 r.

 

Wróć do góry