Deklaracja dostępności
Kultura

W ogrodach Klio – Upadek imperium

24 stycznia 2020 r. (VII dies pride calendiis Februariis 2773 anno ab urbe condita) Muza historii Klio, zaprasza na kolejny wykład w ramach cyklu „W ogrodach Klio”, który odbędzie się w sali konferencyjnej Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej (zamienionej tymczasowo w hortum historiae) o godz. 17.00. Tym razem tematyka skieruje uwagę odbiorców na przestrzenie rozległego imperium, którego upadek zmienił obraz rzeczywistości, doprowadzając do istotnych przewartościowań obecnych również we współczesnej historiografii. Wykład pn. „Upadek imperium. Kilka uwag o periodyzacji dziejów” przedstawi historyk starożytności i bizantynolog dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB.

W nauce historii występuje naturalna skłonność do dzielenia przeszłości na epoki. Historycy często wskazują konkretne wydarzenia z przeszłości jako granice (cezury) oddzielające jedną epokę od drugiej. Taką standardową cezurą jest upadek cesarstwa rzymskiego w 476 roku, powszechnie w Polsce uznawany za koniec starożytności i upadek Konstantynopola w 1453 roku, będący jedną z proponowanych dat wyznaczających koniec średniowiecza. Czy wraz z tymi wydarzeniami rzeczywiście kończyła się jakaś epoka? Czy wydarzenia polityczne, nawet te o rewolucyjnym charakterze, mogą stanowić pewne wyznaczniki w periodyzacji dziejów? I w końcu, kiedy naprawdę upadło cesarstwo rzymskie?

Dr hab. Rafał Kosiński, prof. Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat w 2003 i habilitacja w 2011 tamże. Zainteresowania badawcze: późny antyk, źródłoznawstwo późnoantyczne i bizantyńskie, historia Kościoła w okresie wczesnobizantyńskim. Autor książek m.in.: Agiōsynī kai echousia = Konstantynopolitańscy święci mężowie i władza w V wieku po Chr.; The Emperor Zeno. Religion and politics, a także licznych artykułów naukowych związanych z tą tematyką.

W ramach cyklu wykładów „W ogrodach Klio” już 21 lutego wykład na temat historii Dobrej wygłosi mgr Adrian Cieślik – doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, natomiast 20 marca słuchacze zapoznają się z tematyką świąt, uroczystości i wydarzeń dworskich w epoce nowożytnej, dzięki wykładowi dr Urszuli Kicińskiej – adiunkta Katedry Historii Nowożytnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Wróć do góry