Deklaracja dostępności
Kultura

CANTICUM IUBILAEUM znów na podium!

Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM zajął III miejsce w XIX Miechowskim Przeglądzie Pieśni Chóralnej Kolęd i Pastorałek, który odbył się 19 stycznia w Domu Kultury w Miechowie. W konkursie wzięło udział 20 chórów głównie z Polski południowej.


Najliczniejszą grupę stanowiły chóry mieszane. Jury pod przewodnictwem prof. Jerzego Kurcza przyznało nagrodę GRAND PRIX Szalowskiemu Zespołowi Wokalnemu. I nagrodę w kategorii chórów mieszanych otrzymał Chór Akademii Górniczo-Hutniczej CON FUOCO, II miejsce chór Cantores Carvatiani z Gorlic,  III miejsce ex aequo chór Canticum Iubilaeum z Limanowej i  chór Cantores Minores Sancti Andreae z Olkusza, wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Chór  Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie. Pozostałe chóry oceniano w kategoriach: chórów jednorodnych, kameralnych i zespołów wokalno – instrumentalnych. Każdy zespół obowiązkowo wykonywał dowolne opracowanie kolędy „Bóg się rodzi”. Właśnie na tę okazję dla limanowskiego chóru opracowanie kolędy Bóg się rodzi wykonał warszawski kompozytor Łukasz Farcinkiewicz.

Jury po wysłuchaniu wszystkich chórów i zespołów uczestniczących w XIX Przeglądzie podkreślało bardzo  wysoki poziom oraz bogaty i interesujący repertuar przedstawiony podczas prezentacji konkursowych. Jurorzy podziękowali i pogratulowali udziału wszystkim dyrygentom oraz ich zespołom.


Mgr inż. Krzysztof Młynarczyk
Prezes Zarządu Chóru Mieszanego
CANTICUM  IUBILAEUM
przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

Wróć do góry