Kultura

TPSP

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
Oddział w Limanowej

28 sierpnia 2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej na zaproszenie prezesa Zarządu Głównego TPSP w Nowym Sączu zebrało się kilkudziesięciu twórców sztuki pięknej z siedmiu gmin (Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa – Wieś, Limanowa – Miasto, Słopnice, Tymbark) celem rozważenia propozycji powołania w Limanowej organizacji pozarządowej – Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.
Uczestnicy spotkania po wysłuchaniu wystąpienia programowego, które wygłosił pan mgr inż. Władysław Frączek oraz przemówień włodarzy powiatu, zgłosili wolę wystąpienia do Stowarzyszenia i podpisali stosowne deklaracje.

Na kolejnym spotkaniu 23 września 2009 r. wybrany został pięcioosobowy skład Zarządu Terenowego TPSP liczącego 30 członków, którzy niebawem przystąpili do realizacji swoich prac twórczych, aby przygotować je na XXX Pokonkursową Wystawę ,,Przegląd 2009″ , która odbyła się w listopadzie w Nowym Sączu. W skład Zarządu weszli: Bogusław Juszkiewicz z Limanowej jako prezes, na wiceprezesa powołano Mariana Wójtowicza, sekretarzem została Stanisława Reciak, skarbnikiem – Antoni Pasionej z Jaworznej, członkiem zarządu – Józef Wroński.

Stowarzyszenie skupia w swym kręgu zarówno twórców profesjonalnych, jak i amatorów. W przyszłości będzie chciało zintegrować środowisko twórcze i stworzyć miejsce spotkań artystów, w którym mogłyby się odbywać warsztaty i wystawy. Stowarzyszenie będzie nawiązywać kontakty z innymi środowiskami twórczymi i na drodze wymiany doświadczeń rozwijać inwencję twórczą limanowskich artystów,a także promować Ziemię Limanowską na różnego rodzaju imprezach kulturalnych, takich jak targi, kiermasze sztuki itp. na obszarze powiatu, a może nawet województwa małopolskiego.

Prezes o Towarzystwie…
Nasze Towarzystwo skupia w swym kręgu zarówno twórców profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych. Zbyt' krótko trwa jego działalność, by dokonywać jakiejkolwiek oceny. 23 września 2009 r., na jednym z naszych spotkań, wybrany został pięcioosobowy skład Zarządu Terenowego TPSP liczącego 30 członków, którzy niebawem przystąpili do realizacji swoich prac twórczych, aby przygotować je na XXX Pokonkursową Wystawę „Przegląd 2009″, która odbyła się w listopadzie w Nowym Sączu.
W skład Zarządu weszli: Bogusław Juszkiewicz z Limanowej jako prezes, na wiceprezesa powołano Mariana Wójtowicza, sekretarzem została Stanisława Reciak, skarbnikiem – Antoni Pasionek z Jaworznej, członkiem zarządu – Józef Wroński. Wystawa „Przegląd 2009″, miała miejsce 6.11.2009 r. Zgłosiliśmy tam 21 prac malarskich, 8 rzeźb i 15 innych prac (haft, gobelin, koronka), z których część została przez jury konkursowe nagrodzona i wyróżniona. W ostatnim czasie powstała nowa siedziba Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych – Oddział Limanowa z Minigalerią pod nazwą „Zygmuntowska”. Galeria mieści się przy ulicy Zygmunta Augusta 4a.
Staramy się nawiązywać kontakty z innymi środowiskami i na drodze wymiany doświadczeń rozwijać inwencję twórczą limanowskich artystów. Będziemy także zabiegać o zdobycie funduszy z limanowskiego Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Limanowa oraz od sponsorów na rozwój naszego Towarzystwa, a w późniejszym okresie na zorganizowanie twórcom plenerów. Chcemy promować Ziemię Limanowską na różnego rodzaju imprezach kulturalnych, takich jak targi, kiermasze sztuki itp. na obszarze Powiatu, a może nawet Województwa małopolskiego.

Prezes TPSP Oddział Limanowa Bogusław Juszkiewicz
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
Oddział w Limanowej

Dariusz Banach
Przemysław Bieda
Jolanta Biedroń
Władysław Frączek
Anna Golonka
Bogusław Juszkiewicz
Janina Kajzar
Józefa Kazior
Mieczysław Kordeczka
Mariola Kozioł-Rusnarczyk
Krzysztof Kuczaj
Edward Mąka
Teresa Mrugacz
Antoni Pasionek
Jakub Puchal
Anna Puchal
Agnieszka Puchal
Stanisława Reciak
Anna Rosiek
Julian Ryndak
Marta Sobczak-Piętoń
Marian Ślazyk
Marian Wójtowicz
Józef Wroński

Wróć do góry