Deklaracja dostępności
Kultura

Orkiestra Dęta „Echo Podhala”

Limanowski Big Band – Orkiestra Dęta „Echo Podhala” powstała w 1923 roku. Jej założycielem i wieloletnim dyrygentem był Mieczysław Mordarski. W 1965 r. funkcję dyrygenta i kierownika przejął i pełnił do roku 2010 Ludwik Mordarski. Obecnie sprawuje ją Roman Kogutowicz.

Orkiestra obecnie występuje w składzie Big Bandowym działa przy Limanowskim Domu Kultury. Tworzą ją uczniowie szkół podstawowych i średnich. Prezentuje współczesne opracowania klasyki muzycznej i folkloru.

Orkiestra przez ponad 80 lat swojej działalności pełni funkcję kulturalnego ambasadora Ziemii Limanowskiej. Uczestniczy we wszystkich wydarzeniach kulturalnych, podczas obchodów historycznych rocznic, świąt państwowych oraz w czasie uroczystości religijnych.

Zdobywając liczne nagrody na konkursach i festiwalach, orkiestra rozsławia miasto i region w Polsce i Europie. Orkiestra jest najdłużej działającym zespołem upowszechniającym kulturę muzyczną na terenie Miasta Limanowa i na stałe wpisała się w jego pejzaż kulturalny.

16 listopada 2003 r. Orkiestra „Echo Podhala” obchodziła Jubileusz 80-lecia działalności. Orkiestra powstała w 1923 r. z inicjatywy Związku Zawodowego Matalowców. Jej założycielem i wieloletnim dyrygentem był Mieczysław Mordarski. Kolejnymi dyrygentami byli Józef Choleksa, Jan Pikoń, Gracjan Mordarski, Mieczysław Mordarski (junior) i Ludwik Mordarski. W 2010 r. funkcję dyrygenta i kierownika przejął i pełni do dziś Roman Kogutowicz.

Obecnie muzycy występują głównie w składzie Big Bandowym, który prezentuje współczesne opracowania klasyki muzycznej i folkloru. Orkiestra „Echo Podhala” przez 80 lat pełni funkcję kulturalnego ambasadora Ziemi Limanowskiej. Zdobywając liczne nagrody na konkursach i festiwalach, orkiestra rozsławia nasze miasto w Polsce i Europie.

Tak to się zaczęło

Z inicjatywy Związku Zawodowego metalowców w roku 1923 znany limanowski nauczyciel muzyki i śpiewu Mieczysław Mordarski (senior) założył orkiestrę dętą, której pierwotna nazwa brzmiała:

Towarzystwo Muzyczne
„Echo Podhala”
Pracownia Rafinerii
w Sowlinach ad Limanowa

Orkiestra działa w Rafinerii w Sowlinach, a w jej skład wchodzili przeważnie pracownicy zakładu. Ciągła praca dawała coraz lepsze rezultaty – instrumentaliści podnosili swój poziom. Każdy występ był prawdziwie wielkim przeżyciem – cieszono się z sukcesów, wyciągano wnioski z niedociągnięć, poprawiano błędy. Orkiestra stała się trwałym elementem życia kulturalnego miasta i okolicy, dając koncerty w salach i na wolnym powietrzu, popularyzując w społeczeństwie stosunkowo różnorodny repertuar muzyczny. Ogromny zapał i wielka wytrwałość członków zespołu oraz niezwykła troskliwość kapelmistrza M. Mordarskiego zdecydowały o tym, że Orkiestra Dęta stała się wkrótce przodującym na terenie Limanowej.

Ponieważ w Sowlinach w tamtych latach działało kino nieme, kapelmistrz M. Mordarski organizuje Zespół Kameralny, z którym opracowuje tło muzyczne do wyświetlanych filmów. W znacznej mierze były to jego własne kompozycje, a także muzyków z nim grających. Zespół ten składający się w głównej mierze z członków Orkiestry „Echo Podhala”, przygrywał w czasie projekcji filmowych.

W związku z pogarszającym się stanem zdrowia założyciela Orkiestry M. Mordarskiego (seniora), batutę przejmują: w latach 1933 – 1934 – Józef Choleksa (z pochodzenia Czach), 1935 – 1936 – Jan Pikoń, 1936 – 1952 – Gracjan Mordarski (brat Mieczysława).

Po roku 1945 opiekę nad Zespołem sprawuje Centrala Produktów Naftowych (CPN), która przejęła pomieszczenia Rafinerii. CPN finansuje remont starych instrumentów oraz zakupuje nowe. Łoży także na nowe stroje, co znacznie poprawia wizerunek estetyczny Orkiestry.

W Latach 1953 – 1965 batutę przejmuje Mieczysław Mordarski (junior) syn założyciela, również nauczyciel muzyki i śpiewu w Liceum Pedagogicznym w Limanowej. Posiadał wszechstronne wykształcenie muzyczne (uczęszczał do Konserwatorium Muzycznego w Katowicach). Był założycielem i dyrektorem Państwowego Ogniska Muzycznego w Limanowej. w okresie tym daje się zauważyć znaczny wzrost poziomu artystycznego Orkiestry. Połączył on umiejętnie brzmienie zespołu instrumentalnego z chórem mieszanym jaki prowadził w Liceum Pedagogicznym. Ten blisko 80 – osobowy zespół występował na wielu ogólnopolskich konkursach, przeglądach i uroczystościach, zyskując wielkie uznanie, czego dowodem były nagrania w Polskim Radio. Był to okres pięknego rozkwitu „Echa Podhala”.

W 1965 roku po nagłej śmierci Mieczysława Mordarskiego (juniora) Orkiestrę przejmuje jego brat Ludwik Mordarski – syn założyciela i pierwszego dyrygenta. Do pracy zabrał się z pełnym poświęceniem i ogromnym zapałem. Kontynuuje pracę i działalność artystyczną swych poprzedników, a także kształci młodzież jako nauczyciel muzyki – jest absolwentem WSP w Kielcach. Ukończył również z wyróżnieniem 4-letni kurs dyrygencki w Krakowie otrzymując kwalifikacje instruktora muzyki kat. „S” . w 1969 roku zakłada Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „LIMANOWIANIE”, którego wielu członków gra w „Echu Podhala”. Jest autorem suit opartych na motywach ludowych: „Suity pasterskiej”, „Suity Gorczańskiej”, „Suity Lachowskiej”, a także utworu muzycznego poświęconego Limanowej: „To nasze Miasto”. W roku 2010 Ludwik Mordarski umiera. Funkcję dyrygenta przejmuje Roman Kogutowicz.

Orkiestra dziś

W 1992 roku Orkiestra znajduje swą nową siedzibę w Limanowskim Domu Kultury, przyjęta życzliwie przez jej dyrekcję. Stworzone zostały dogodne warunki do prowadzenia prób i dalszej działalności. Obecnie w Orkiestrze gra już IV pokolenie muzyków, gdyż w wielu wypadkach stało się to tradycją rodzinną. Aktualnie w „Echu Podhala” grają przeważnie ludzie młodzi. Są to przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników.

Repertuar jest także „odmłodzony”. Zespół wprowadził do repertuaru utwory współczesne w nowych aranżacjach, przez co zyskał charakter big – bandowy. Młodzież, pełna zapału do pracy, rozwija i stale podnosi swe umiejętności, co rokuje kolejne sukcesy zespołu. Oprócz występów na terenie całego kraju Orkiestra ma na swoim koncie koncerty w Niemczech, Włoszech, Holandii czy Słowacji. W ostatnich latach na Małopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trombity” limanowski zespół wielokrotnie zdobywał pierwsze miejsca (ostatnio w 2003 r.), będąc w kategorii big – bandów najlepszym w Małopolsce. O bardzo wysokim poziomie artystycznym świadczą liczne trofea, puchary, dyplomy, listy gratulacyjne oraz artykuły prasowe.
Orkiestra „ECHO PODHALA” jest najdłużej działającym zespołem upowszechniającym kulturę muzyczną na terenie Miasta Limanowa i na stałe wpisała się w jego pejzaż kulturalny.


Więcej pod adresem: LDK Limanowa

Wróć do góry