Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.12.2019 r. Dotyczy części działki 33/20 obr 7 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 33/20 obr 7 m. Limanowa o pow. 37 m2. Oddanie w dzierżawę na rzecz właściciela obiektu handlowego.

Informacja

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 31.12.2019 roku do dnia 21.01.2020 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki ewid. nr 33/20 obr 7 m Limanowa o pow. 37 m2. Oddanie w dzierżawę na rzecz właściciela obiektu handlowego.

Pliki do pobrania

Wróć do góry