Deklaracja dostępności
Kultura

Chór Męski

Chór Męski działający przy Bazylice M. B. Bolesnej w Limanowej, w roku bieżącym świętuje 95 – lecie swojego istnienia. Najstarsze zachowane nuty pochodzą z 1925 r., stąd wziął się rok jubileuszowy. Jest on najstarszym limanowskim chórem, a na przestrzeni lat uświetniał występami ważne wydarzenia religijne i patriotyczne, które miały miejsce w naszym mieście i kraju. Można tu wspomnieć np. koronację Limanowskiej Piety w 1966 r., czy Jej re koronację na krakowskich Błoniach w 1983 r. Wielkim przeżyciem dla chórzystów było spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Krakowie 7 czerwca 1979 r. – wraz z Orkiestrą Parafialną Chór Męski otrzymał zaproszenie, aby powitać i pożegnać Ojca Świętego. Ze łzą w oku wspominają to dzisiaj uczestnicy tego wyjątkowego spotkania. Papież przywitał się ze wszystkimi i powiedział, że dobrze pamięta Limanową, gdyż koronował Matkę Boską Bolesną i prosił, aby pozdrowić ks. proboszcza Ludwika Kowalskiego.

Zmieniały się pokolenia, zmieniał się skład chóru, ale wszystkich łączyło umiłowanie śpiewu i pragnienie wielbienia Boga. Przez te 90 lat chór wykonał setki utworów, głównie religijnych i patriotycznych, koncertował w wielu miejscowościach. Obecnie repertuar wzbogacany jest nowymi utworami i ciekawymi opracowaniami.

Od 20 lat, corocznie chór bierze udział w uroczystościach Zaśnięcia Matki Bożej, które odbywają się w sierpniu w Kalwarii. Założycielem i pierwszym dyrygentem Parafialnego Chóru Męskiego w Limanowej był Jan Kalisz, nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Limanowej.
Po jego śmierci dyrygentem został Jan Wójcik, a następnie Cezary Tomaszek. Po śmierci Cezarego Tomaszka od 1979 roku do 2009 roku (z niewielkimi przerwami) dyrygentem chóru był Jan Wielek, który w Chórze Męskim śpiewał przez 50 lat, długoletni dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, autor książek i artykułów na temat historii naszego miasta, okolic i również Chóru Męskiego.

Chórem Męskim dyrygowali także: Wiesław Krakowski, długoletni członek chóru i Anna Król, emerytowana nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Limanowej.

Dzięki staraniom opiekuna chóru ks. Piotra Witowskiego, długoletniego prezesa chóru – Kazimierza Zelka i oddanego całym sercem chórowi Kazimierza Duplaka od sierpnia 2011 r. liczba chórzystów powiększyła się z 14 do 24 osób, a funkcję dyrygenta objęła Teresa Staśko, dyplomowana nauczycielka klasy teorii Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Limanowej. W 2013 r. członkowie chóru, a w szczególności Józef Mól w porozumieniu z proboszczem ks. dr Wiesławem Piotrowskim rozpoczęli starania o rejestrację stowarzyszenia jako organizację pożytku publicznego, które zakończyły się sukcesem.

W skład Zarządu stowarzyszenia wchodzą:
Kazimierz Duplak – prezes,
Ryszard Grosicki – z-ca prezesa,
Antoni Kędroń – sekretarz, skarbnik.
Pomoc-akompaniament: Edyta Lachor-Mitkowska

Obecny skład chóru:
PIERWSZE TENORY: J. Mól, W. Stanik, K. Pająk, P. Tokarz,
S. Bulanda.
DRUGIE TENORY: A. Kędroń, Cz. Janczy, J. Greń,
W. Frączek, M. Sułkowski.
PIERWSZE BASY: K. Duplak, B. Mitkowski, E. Kądziołka,
J. Stelmach, M. Tokarz, J. Postrożny.
DRUGIE BASY: M. Brajner, R. Grosicki, F. Zoń, A. Bolek,
S. Sułkowski, W. Wojtas, H. Wojnarowicz, J. Wilk.

Wspólna pasja i zamiłowanie do śpiewu, które łączą wszystkich chórzystów i dyrygentkę pozwala wierzyć, że Parafialny Chór Męski w Limanowej zapisze jeszcze wiele pięknych kart w historii naszego miasta.

Chór Męski na Facebooku

Wróć do góry