Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu II przteargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 463/1 obr 5 m. Limanowa

11

11

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 463/1 obr 5 m. Limanowa

Ogłoszenie

            Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

            Na dzień 3 października 2019 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowo- usługowym położonym przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 13 w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 463/1 obr 5 m. Limanowa objętej księgą wieczystą nr NS1L/00014000/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych, stanowiącą własność Miasta Limanowa.

            Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żaden oferent nie zgłosił się w wyznaczonym dniu i miejscu oraz nie stwierdzono aby zostało wpłacone wadium.

Niniejsze wywieszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 11.10.2019 r. do dnia 18.10.2019 r.

Wróć do góry