Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej działki 463/1 obr 5 m. Limanowa zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie

            Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

            Na dzień 23 maja 2019 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowo- usługowym położonym przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 13 w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 463/1 obr 5 m. Limanowa objętej księgą wieczystą nr NS1L/00014000/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych, stanowiącą własność Miasta Limanowa.

            Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ żaden oferent nie zgłosił się w wyznaczonym dniu i miejscu oraz nie stwierdzono, aby zostało wpłacone wadium.

Niniejsze wywieszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 31.05.2019 r. do dnia 07.06.2019 r.

Wróć do góry