Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.05.2019 r.

Dotyczy dzierżawy części działki 275/8 obr 4 m. Limanowa

Informacja

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 15.05.2019 roku do dnia 05.06.2019 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wywieszenie dotyczy dzierżawy części działki 275/8 obr 4 m. Limanowa o pow. 2 arów po zieleń, rekreację.

Pliki do pobrania

Wróć do góry