Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2019

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 01.03.2019 roku do dnia 22.03.2019 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Wywieszenie dotyczy użyczenia pomieszczenia w budynku przy ul. M. B. Bolesnej 10a w Limanowej, na rzecz osoby, podmiotu który będzie prowadził Strefę Płatnego Parkowania w Limanowej w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r.

Pliki do pobrania

Wróć do góry