Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.02.2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wniesienia wkładu niepieniężnego aportu do spółki MZGKiM sp. z o.o. w Limanowej.

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 11.02.2019 roku do dnia 04.03.2019 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wniesienia wkladu niepieniężnego (aportu).

Wywieszenie dotyczy wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) części działki 410 obr 3 m. Limanowa do społki MZGKiM sp. z o.o.

Pliki do pobrania

Wróć do góry