Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.01.2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej działki 356/10 obr 4 m. Limanowa zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie

Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

Na dzień 10 stycznia 2019 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000- został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelu położonym przy ul. Bronisława Czecha w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 356/10 obr 4 m. Limanowa objętą księgą wieczystą nr NS1L/00029557/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych, stanowiącą własność Miasta Limanowa.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żaden oferent nie zgłosił się w wyznaczonym dniu i miejscu oraz nie stwierdzono aby zostało wpłacone wadium.

Niniejsze wywieszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 18.01.2019 r. do dnia 24.01.2019 r.

Wróć do góry