Deklaracja dostępności
O mieście

450-Lecie Miasta


Limanowa obchodzi w tym roku bardzo wyjątkowy jubileusz 450-lecia nadania praw miejskich.

12 kwietnia 1565 r., na Sejmie w Piotrkowie (Trybunalskim), król Zygmunt August zezwolił Stanisławowi Jordanowi (synowi Achacego), na podniesienie dziedzicznej wsi Ilmanowa do rangi miasta, przy zachowaniu dawnej nazwy.

Ustrój wewnętrzny miasta miał być zorganizowany przy zachowaniu prawa magdeburskiego – tj. władzę w nim miał sprawować wójt wraz z radą. Im powierzona była również władza sądownicza, nawet w sprawach kryminalnych.
Przywilej ustanawiał również dwa doroczne jarmarki, wypadające na dni Św. Marii Magdaleny (22.VII) i Mikołaja (6.XII) oraz cotygodniowe targi w soboty. Nadto zwolniono nowo lokowane miasto na lat 30 od wszelkich opłat i podatków na rzecz skarbu koronnego i państwowego, co miało być zachętą do osadzania się tu przyszłych mieszczan.

AKT LOKACYJNY MIASTA LIMANOWA

Retransmisja uroczystych obchodów 450-lecia nadania praw miejskich Limanowej!

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji z uroczystych obchodów 450-lecia nadania praw miejskich Limanowej, które miały miejsce w sobotę 11 kwietnia br.

www.filmy.miasto.limanowa.pl

Specjalne wydanie „Informatora Miejskiego”

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym specjalnym wydaniem „Informatora Miejskiego”, który ukazał się na okoliczność jubileuszu 450-lecia nadania praw miejskich miastu Limanowa przez króla Zygmunta Augusta. Informator opisuje m.in. początki miasta, rozwój miasta na polsko-węgierskim szlaku wina, Limanową w czasach galicyjskich, w okresie pierwszej i drugiej wojny światowej oraz w okresie PRL’u i w latach współczesnych.

Limanowa ma swój hejnał – posłuchaj !
11 kwietnia 2015 r., podczas uroczystej sesji Rady Miasta Limanowa z okazji 450-lecia nadania praw miejskich Limanowej, radni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia hejnału miasta Limanowa i zasad jego używania. W uzasadnieniu do uchwały czytamy: „Hejnał dla każdego miasta jest swoistą wizytówką, nadaje mu niepowtarzalną tożsamość i jest wręcz nieodzownym elementem imprez i spotkań. Przyjęcie Hejnału Limanowej daje miastu możliwość na uzupełnienie luki, która powstała przez jego brak. Hejnał skomponował Ś.p. Ludwik Mordarski – limanowski muzyk, kompozytor i dyrygent. Założyciel i długoletni kierownik i choreograf Zespołu Regionalnego „Limanowianie” oraz wieloletni dyrygent orkiestry „Echo Podhala”. Rodzina zmarłego nieodpłatnie przekazała prawa autorskie do kompozycji Hejnału Limanowej, Miastu Limanowa”.

Więcej:

450-lecie nadania Limanowej praw miejskich
Limanowa ma swój hejnał – posłuchaj !

Gratulacje od Prezydenta!
Fotoreportaż z uroczystości

Limanowscy Artyści Miastu
Jarmark Historyczny Św. Marii Magdaleny w Limanowej

Galeria

Galeria

Wróć do góry