Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.12.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy pomieszczenia biurowego zlokalizowanego przy ul. M. B. Bolesnej 10a w Limanowej

Informacja

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 21.12.2018 roku do dnia 11.01.2019 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Wywieszenie dotyczy użyczenia pomieszczenia biurowego zlokalizowanego na pierwszym piętrze budynku ul. M. B. Bolesnej 10a w Limanowej pod prowadzenie biura Strefy Płatnego Parkowania w Limanowej.

Pliki do pobrania

Wróć do góry