Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.12.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy pomieszczenia magazynowego zlokalizowanego na targowisku Mój Rynek w Limanowej.

Informacja

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 19.12.2018 roku do dnia 09.01.2019 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Wywieszenie dotyczy najmu pomieszczenia magazynowego zlokalizowanego na targoiwsku Mój Rynek w Limanowej. Oddanie w najme na rzecz wnioskodawcy.

Pliki do pobrania

Wróć do góry