Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.11.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na rzecz Dziennego Domu Senior WIGOR. Dotyczy pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze w budynku ul. Spacerowa 8 w Limanowej.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 20.11.2018 roku do dnia 11.12.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Wywieszenie dotyczy pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze w budynku ul. Spacerowej 8 w Limanowej. Oddanie w użyczenie następuje na rzecz Dziennego Domu „Senior WIGOR”.

Pliki do pobrania

Wróć do góry