Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16.11.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy części działki 47 obr 5 m. Limanowa o powierzchni 320 m2 celem lokalizacji parku do ćwiczeń street workout. Oddanie w użyczenie na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „LIMANOVIA”

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 19.11.2018 roku do dnia 10.12.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Wywieszenie dotyczy części działki ewid. nr 47 obr 5 m. Limanowa o pow. 320 m2 z przeznaczeniem pod budowę parku do ćwiczeń street workout. Oddanie w użyczenie następuje na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „LIMANOVIA”.

Pliki do pobrania

Wróć do góry