Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13.11.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 73/2 obr 5 m. Limanowa

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 13.11.2018 roku do dnia 04.12.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wywieszenie dotyczy części działki ewid. nr 73/2 obr 5 m. Limanowa o pow. 12 m2 z przeznaczeniem pod istniejący garaż. Oddanie w dzierżawę następuje na rzecz obecnego właściciela garażu.

Pliki do pobrania

Wróć do góry