Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Limanowa z dnia 29.10.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 29.10.2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy działki 322/1 obr 4 m. Limanowa

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 31.10.2018 roku do dnia 21.11.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wywieszenie dotyczy części działki ewid. nr 322/1 obr 4 m. Limanowa o pow. 10 m2 z przeznaczeniem pod ustawienie stoiska handlowego celem sprzedaży zniczy kwiatów. Dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze pzetargu ustnego nieograniczonego.

Wróć do góry