Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 31.08.2018 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 31.08.2018 roku dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 31.08.2018 roku do dnia 21.09.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

Wywieszenie dotyczy działek 53/13, 53/14, 53/15, 53/16 obr 7 m. Limanowa przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego.

Wróć do góry