Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie z dnia 18.07.2018 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.07.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do ustanowienia na niej służebności gruntowej

Informacja

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 19.07.2018 roku do dnia 09.08.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do ustanowienia na niej służebności gruntowej.

Wywieszenie dotyczy części działki 558/1 obr 5 m. Limanowa o pow. 407 m2 położonej przy ul. Kościuszki w Limanowej.

Pliki do pobrania

Wróć do góry