Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o rozstrzygnięcu przetargu na sprzedaż działki 100 obr 1 m. Limanowa

Burmistrza Miasta Limanowa informuje, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 100 obr 1 m. Limanowa zakończył się wynikiem negatywnym

Ogłoszenie

Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

Na dzień 24 maja 2018 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 18 o godzinie 1000- został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntowej położonej przy ul. Reymonta w Limanowej o nr 100 obr. 1 objętej księgą wieczystą nr NS1L/00029564/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych, stanowiącą własność Miasta Limanowa.

W wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie zostało wpłacone jedno wadium.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żaden oferent nie zgłosił się w wyznaczonym dniu i miejscu.

Niniejsze wywieszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 01.06.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Wróć do góry